מכרז 3/2022 עבודות פיתוח כבישים ו רחבות חנייה ביישוב הוותיק

מכרזים

מכרז 3/2022 עבודות פיתוח כבישים ו רחבות חנייה ביישוב הוותיק