מכרזים

Sep
26
הארכת מועד המכרז פומבי 08/2022
Sep
10
מכרז 8- הספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות/ מעודכן
Aug
22
מכרז פומבי 06/2022 מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור
Aug
14
מכרז לקבלת הצעות בפטור ממכרז להתקשרות במיקור חוץ למתן שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי
Aug
6
מכרז פומבי 7/2022- לאיסוף ופינוי אשפה ביתית משטח השיפוט של מועצה מקומית מזרעה
Jul
4
כתב כמויות- מכרז התאמת כיתות לימוד לגני ילדים
Jul
4
חוברת מכרז כיתות לגני ילדים
Jul
4
תכנית התאמת כיתות לגני ילדים
Jul
4
התאמת כיתות לימוד לגני ילדים
Jun
20
מכרז גזם
הצטרף לרשימת התפוצה