מכרזים

Aug
14
מכרז לקבלת הצעות בפטור ממכרז להתקשרות במיקור חוץ למתן שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי
Aug
8
מכרז פומבי 7/2022- לאיסוף ופינוי אשפה ביתית משטח השיפוט של מועצה מקומית מזרעה
Jul
4
כתב כמויות- מכרז התאמת כיתות לימוד לגני ילדים
Jul
4
חוברת מכרז כיתות לגני ילדים
Jul
4
תכנית התאמת כיתות לגני ילדים
Jul
4
התאמת כיתות לימוד לגני ילדים
Jun
20
מכרז גזם
Jun
9
מכרז לביצוע עבודות פינוי ואיסוף פסולת גושית
Jun
9
מכרז לביצוע עבודות פינוי ואיסוף פסולת גושית
Jun
9
מכרז הסעות
הצטרף לרשימת התפוצה