מכרזים

מכרזים מועצה מקומית מזרעה

 מכרזים שהמועצה מכריזה עליהם

שם הבקשה שלח בקשה
מכרז פומבי 9- עבודות הקמת קירות דיפון בפארק נחל בית העמק - חוברת מכרז exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז זוטא מס2022/01 לבחירת ספק לעריכת והטמעת סקר רישום נכסי המועצה והטמעת מערכת ממוחשבת לניהול נכסים אלה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז זוטא מס 2022/2 לבחירת ספק לאספקת והטמעת מערכת ממוחשבת לניהול פרויקטים exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז זוטא מס 2022/2 לבחירת ספק לאספקת והטמעת מערכת ממוחשבת לניהול פרויקטים הנדסיים exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז זוטא מס1/2022 לבחירת ספק לעריכת והטמעת סקר רישום נכסי המועצה והטמעת מערכת ממוחשבת לניהול נכסים אלה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פומבי 9/2022 לביצוע עבודות הקמת קירות דיפון exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
הארכת מועד המכרז פומבי 08/2022 exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז 8- הספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות/ מעודכן exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פומבי 06/2022 מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז לקבלת הצעות בפטור ממכרז להתקשרות במיקור חוץ למתן שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
הצטרף לרשימת התפוצה