מכרזים

מכרזים מועצה מקומית מזרעה

 מכרזים שהמועצה מכריזה עליהם

שם הבקשה שלח בקשה
מכרז פומבי מס' 05/2021- הכנת תכנית בניין עיר למתחם שכונה צפונית exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פומבי 04/2021- עריכת ביטוחי מועצה מקומית מזרעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פומבי 3/2021 הקמת מבנה רב תכליתי / מרכז תרבות exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פומבי 2/2021 - הקמת 4 מגרשי טניס ומבנה מנהלה במזרעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פומבי 1/2021 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי, ניהול תכנון . exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז ביטוח exit_to_app מילוי טופס
ביצוע עבודות שיפוץ עיצוב מרחבי למידה והכלה מזרעה exit_to_app מילוי טופס
ביצוע עבודות שיפוץ עיצוב מרחבי למידה והכלה מזרעה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
הצטרף לרשימת התפוצה