מכרזים

מכרזים מועצה מקומית מזרעה

 מכרזים שהמועצה מכריזה עליהם

שם הבקשה שלח בקשה
חוברת מכרז מתוקנת_מכרז1-2024_דשא סינטטי exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
חוברת מכרז מתוקנת_מכרז1-2024_דשא סינטטי exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז זוטא 1.24 exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
עדכון תנאי מכרז 04/2023- אספקת והתקנת דשא סינטטי exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
נוסח ערבות למכרז 04/2023- אספקת והתקנת דשא סינטטי exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פומבי 08/2023- מתן שירותי הסעות תלמידים עם מעלית/ מוגבלות exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
חוברת מכרז זוטא-4-2023_דשא סינטטי exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז זוטא 2023/4 המועצה מקומית מזרעה מבקשת הצעות מחיר לאספקת והתקנת דשא סינטטי exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
פנייה לקבלת הצעות מחיר להפעלת וביצוע תכנית חינוך סביבתי – עבור מועצה מקומית מזרעה (מעודכן) exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מסמכי מכרז זוטא 03/2023- חינוך סביבתי exit_to_app מילוי טופס
הצטרף לרשימת התפוצה