דוח חופש מידע 2023

דוח חופש מידע 2023
פורסם בתאריך :1/9/2024

/Document/דוח שנתי לחוק חופש המידע לשנת 2023.pdf

הצטרף לרשימת התפוצה