פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 03.2022

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 03.2022
פורסם בתאריך :6/22/2022

/Document/פרוטוקול  ישיבת מועצה מן המניין 3.2022.pdf

הצטרף לרשימת התפוצה