פרוטוקולים

פרוטוקולים
פורסם בתאריך :10/24/2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 5.2020- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 5.2020- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 3.21- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקןל ישיבת מועצה 3.21 (2)_ לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן 

פרוטוקול ישיבת מועצה (1)- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן 

פרוטוקול ישיבת מועצה 4.2020- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 4.2020(1)- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן 

פרוטוקול ישיבת מועצה 7.2020- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 7.2020(1)- לצפייה בפרוטוקל לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 2.2020- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 2.2020(1)- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 1.21- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 1.21(1)- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 1.2020- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן 

פרוטוקול ישיבת מועצה 1.2020(1)- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן 

פרוטוקול ישיבת מועצה 4.21- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 4.21(1)- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן 

פרוטוקול ישיבת מועצה 6.2020- לצפייה בפרוטוקל לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 6.2020(1)- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מועצה 3.2020- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן 

פרוטוקול ישיבת מועצה 3.2020(1)- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן 

פרוטוקול ישיבת מועצה 1.21- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן 

פרוטוקול ישיבת מועצה 1.21(2)- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן  

פרוטוקול ישיבת מועצה 1.21-(3)- לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן 

 /Document/פרוטוקול  מודפס ישיבת מועצה  מס 62021.pdf

הצטרף לרשימת התפוצה