שירותים לאנשים עם מוגבלויות

שירותים לאנשים עם מוגבלויות
פורסם בתאריך :12/17/2018

שירותים לאנשים עם מוגבלויות נפשיות על רקע גנטי או תאונות שונות ובצורך דחוף בטיפול מיוחד ובהשתייכות למוסדות ומסגרות מתאימים, החל מגיל שנתיים, כולל אבחנה מקיפה, קביעת רמת המוגבלות הנפשית והמלצות מתאימות לבניית תכנית פעולה מתאימה.

הצטרף לרשימת התפוצה