בקרת סמים

בקרת סמים
פורסם בתאריך :12/17/2018

סעיף עובד מודעות גבוהות כל כך לקהל צעיר צעיר ידי תכנית עבודה שנתית יפורסמו באתר בתחילת כל שנה ואחרי האשרור ידי מנהל המשרד.
גיבוש מדיניות לאומית ומנהיגות של המאבק בנגע הסמים, תיאום בין משרדי ובין מוסדות, יוזמה ופיתוח של שירותים בתחומי חינוך, מניעה, ייעוץ, ושיקום לנפגעי טיפול תרופתי, אכיפת החוק, פעילות ציבורית, מחקר מדעי, שיקום כוח אדם מקצועי, הפעלת מידע לאומי על מרכז נושאים סמים ולעודד התנדבות להילחם נגע סמים.
הרשות הלאומית למלחמה בסמים מרכזת ומנהלת באופן מקצועי את פעילות משרדי הממשלה בכל תחומי בקרת הסמים.
 
השותף ומשרדי האחריות הם:
משרד החינוך, משרד התרבות והספורט בתחום החינוך למניעת שימוש בסמים. משרד הבריאות והרווחה בתחומי הטיפול והשיקום לנפגעי סמים ובני משפחותיהם. המשרד לביטחון פנים, משרד הביטחון, משרד המשפטים ומשרד האוצר בתחומי אכיפת החוק.
משרד הקליטה של ​​עולים חדשים ומשרד הפנים בפעילות הקיימת בתחומי הרשויות המקומיות. בנוסף, מספר רב של גופים וארגונים, כולל עמותות המוניות, מעורבים ותורמים למאבק בנגע הסמים.
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול נושאת באחריות בלעדית:
הפצת מידע ולשלם ולפתח הדרכה ומודעות בנושא סמים על מנת להביא לשינוי באווירה עממית בכל הנוגע לשימוש בסמים רע, פיתוח המחקר המדעי בתחום הסמים כולל התנהלות סקרים ארציים ומקומיים על היקף השימוש בסמים הערכה של פעילות זאת היא על ידי משרדי כוח במחקר שיקום משאבי אנוש כדי להתמודד עם נושא הסמים, ופיתוח מנגנון הפעולה הציבורית כדי להילחם נגע הסמים.
 
 הרשות מבצעת את תפקידיה על בסיס מטרות ותוכניות עבודה ספציפיות הנלמדות ומפקחות. על מנת ליישם את היעדים הללו, מונה רכז הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול במועצה המקומית אילות ב -50%.

הצטרף לרשימת התפוצה