המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים
פורסם בתאריך :12/14/2018

הצוות אחראי על מעקב אחר תיקים, המהווים כ -33% ממשפחות הכפר. 
לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הכפר מסווג ברמה 4 בסולם החברתי-כלכלי לפי החלוקה, לעומת זאת נכלל גם באשכול 4, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. משרד העבודה והרווחה. שיעור האבטלה עולה על 10% כמספר האנשים שהלכו ללשכת העבודה על פי הסטטיסטיקה של 10/2017 הגיעו 175המועמדים עובדים.
המבנה הדמוגרפי של הכפר לפי קבוצות גיל

 
מחלקת השירותים החברתיים ממוקמת בבניין הממוקם במרכז הכפר ומספקת שירותים חברתיים ליחידים ולמשפחות מהכפר. המחלקה לשירותים חברתיים פועלת להעלאת רמת הרווחה ושיפור התפקוד והרקע החברתי-כלכלי של קהילת המבקרים בכפר.

המחלקה מייחסת חשיבות רבה לבניית חברה מאוזנת ובריאה ככל האפשר באמצעות יצירת שירותי תמיכה המכסים את כל שכבות החברה מהילדות המוקדמת ועד דור ההזדקנות. הכוללת שירותים מקצועיים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, המניעה, ההגנה והשיקום במגוון התערבויות ובדרכי עבודה שונות, קולקטיביות ופומביות. מחלקת השירותים החברתיים פועלת גם במסגרת חוקים אחרים העוסקים בטיפול ובהגנה על משפחות, יחידים, ילדים, זקנים ונשים הזקוקים לסיוע ולתמיכה

 צוות המחלקה מורכב ממנהל המשרד, תשעה עובדים סוציאליים ועובדת, לרבות קציני בית משפט להליכים משפטיים על פי החוקים השונים ועובדת סוציאלית.

 

הצטרף לרשימת התפוצה