המחלקה לשירותים פסיכולוגיים

המחלקה לשירותים פסיכולוגיים
פורסם בתאריך :12/14/2018

סעיף ביעילות הוא שותף מרכזי בוועדות ההיגוי לשורות גני ילדים ובתי ועדות גננות המיזוג והשמה ושותף בוועדות התכנון, והערכה של טיפול במחלקה לשירותים חברתיים
 מחלקת השירות הפסיכולוגי למוסדות חינוך ב עילוט של השירות הפסיכולוגי לסטודנטים שירותי ייעוץ צוותי עבודה והרצאות עבור אנשי במסגרת מוסדות חינוך בכמה תחומים, חינוך, פסיכולוגיים ואחרים, על מנת לסייע לתלמידים עם בעיות פסיכולוגיות, התנהגותיות וחינוכיות. כדי לאבחן את המקרים שלהם ולכלול אותם בהגדרות המתאימות.
צוות מורכב מארבעה מומחים במתן שירותים עבור הנשמות של דורות שונים, מדור 3 עד 15 בחינוך הרגיל בדור השתלשל 21 מסגרות חינוך מיוחדות.
המרכז שואף לשיקום משרד הבריאות כיחידה המתמחה בטיפול פסיכולוגי וחינוך

(תחנה מוכרת).

אשרף עווד 

מריאנה חגאב 

עבד אלסלאם אבאזה 

הצטרף לרשימת התפוצה