מטרות המחלקה

מטרות המחלקה
פורסם בתאריך :12/13/2018

       מסלול הבגרות מתאים ליכולות התלמיד.
המחלקה בונה ומפעילה קבוצות של מנהיגים צעירים ומועצת התלמידים העירונית כגרעין לעבודת נוער ובניית דור חלוצי ויעיל.
יחידה לקידום Balhbebh מזרעה שנערך השנה 2011 בהנחייתו של המועצה המקומית מזרעה עם ילדים צעירים הנשירה בבית הספר 14 עד 18 דורות, מציע להם שירותים חברתיים, חינוכיים ומקצועיים.
קבוצת יעד: 25 תלמידים עזבו את בית הספר מסיבות שונות, ו -15 תלמידים השתלבו בפעילויות מחוץ לבית הספר.
צוות יחידה:
מנהל היחידה, רכזת הפרויקט החינוכי "הלה", מדריך ומנחה. מכוונת, מקצועית.
שירותים לצעירים:
היחידה לקידום נוער פועלת עם צעירים להגדלת רמת ההשכלה ולשילובם בחיים המקצועיים והחברתיים, להעשיר את הנוער בדרכים ומנגנונים המתאימים ליכולותיהם ולפתח מיומנויות בסיסיות וחברתיות, מקצועית וחינוכית, לקדם את הביטחון העצמי, לפתח את רוח האחריות והעצמאות בקבלת ההחלטות.
היחידה לשיקום איילות משלבת את פרויקט "הילה", המשלים לתלמידים, לחדד את יכולותיהם החינוכיות לכל תלמיד ולקבוע את הקורס המתאים.
       השביל של השורה השמינית, המהווה את היסודות של חינוך לתלמיד בחינוך כשפה ערבית נושא ומתמטיקה.
       השביל של המחזור התשיעי בשורה העשירית, שהינה רמת ההשכלה של תלמיד בבית הספר התיכוני הרגיל הראשון.
       מסלול הכיתה י"א-י"ב הוא ללמד ולהכין תלמידים לבגרות.

הצטרף לרשימת התפוצה