תחבורה

תחבורה
פורסם בתאריך :11/30/2018

משרד התחבורה עוסקת בשנים האחרונות על פיתוח ושיפור תכניות לשילוב התחבורה הציבורית ביישובים הערביים ברחבי הארץ.
הרחובות והתשתיות פותחו, נוספו תחנות אוטובוסים חדשות, הארכת נתיבי קווים קיימים והגברת קצב השירות וגם כן המקומות שניתן להגיע אליהן דרך התחבורה הציבורית.
נוספו קווים חדשים לכפר להנגשת התחבורה לתושבי הכפר בכלל ולתלמידים בפרט והופעלו קווים אלו:

 

הצטרף לרשימת התפוצה