מה היא ארנונה

מה היא ארנונה
פורסם בתאריך :11/30/2018

מס רכוש או ארנונה היא המס המוטל על ידי המלך או רכוש Alysahb רשות המקומי (המשכיר או השוכר של הנכס) ואת שמטרתו Hotamoal פעילויות רשות מקומיות שונות.הגדרת "בעל", אדם שבפועל הבעלים של המלך הוא הבעלים של המלך או השוכר או הבעלים בכל דרך אחרת.מי שחי בבית מלון או בפנסיה אינו נחשב "בעל" למטרת מס רכוש.ב רכוש ריק - הבעלים של מערכת היחסים הוא קרוב הבעלים של הנכס.סוגי נדל"ן שהוטלו עליהם לשלם את הארנונה הם: בנייה, קרקעות חקלאיות, והארץ אינה מאוכלסת, (כמשמעותו בסעיף 269 לפקודת העיריות) אשר קיימים בתחום שלטונה של הרשות המקומית. מס בעלות אינו מוטל על "בניית קרקעות" למעט ביהודה ושומרון.המועצה מטילה את הארנונה הכללית בכפר לשנת הכספים בתוך מס רכוש, מכוח הסמכות הנתונה להם בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקונים לחוקק חוק כדי להשיג את המטרות של התקציב), 1992, ובכפוף לחוקי ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), 2007.הרשות המקומית תהא רשאית להיות נייטרלית מהוראות מסוימות בדיני ההסדרים ותהיה כפופה לאישור חריג של שר הפנים ושר האוצר.הסמכות להיתר חריג, גם אם ניתנה במהלך השנה, הינה החל מיום 1 בינואר של אותה שנה.


 כיצד נקבע התשלום שלי?


התשלום הוא שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31- בדצמבר של אותה שנה.שיעורי מס רכוש נקבעים בצו מס רכוש שנקבע על ידי המועצה המקומית ומשתנים מסמכות לרשות.עם זאת יש לציין כי ההסדרים לחוקי הכלכלה של המדינה נקבע סכומי המינימום העליון החלים על כל הרשויות המקומיות ואת השיטה של ​​ניטרליות עבור סכומים אלה מותר להם.סכום תשלומי הארנונה נקבע כסכום שטח הנכס מוכפל במחיר למ"ר.שטח Alakar- כוללים שטח קרקע נטו (בתוך היחידות בבניין, ללא קירות פנימיים וחיצוניים, לרבות המסלול וכל שטח מקורה אחר וכן מרפסות גג, פתוח, לאראצ'ה, בריכות ומשטחים שחייה).תמחור - נקבע לפי אזור המס, סוג הבנייה ושימוש בקרקע.סוג הבניה - נקבע לפי שנת סיום הבנייה ותיאור הבניה (בהתאם לרשימות המפורטות בצו המס הכללי של בעלי המניות באותה שנה).שימוש - נקבע בהתאם לשימוש בפועל ומחולק ליחידות דיור ויחידות לא למגורים.ביחידות שאינן למגורים קיים מגוון רחב של שימושים, למשל: בנקים, חניה, מרכזי קניות, הארץ ריקה ואחרים - כל מפורטת זו בחוברת של מס רכוש ציבור באותה שנה.היחידה המשמשת לדיור ללא סיווג נקבעת בהחלטה מס רכוש, אשר יחושב במחיר הנותר "שאינם למגורים הנחות".* תמחור וקריטריונים לתשלום, בהתאם לשימושים, מפורטים בחוברת מס רכוש באותה שנה

הצטרף לרשימת התפוצה