פנייה לקבלת הצעות מחיר להפעלת וביצוע תכנית חינוך סביבתי – עבור מועצה מקומית מזרעה (מעודכן)

العطاءات