מכרז זוטא 03/2023- הפעלת וביצוע תכנית סביבתית במועצה מקומית מזרעה

العطاءات