מכרז זוטא 02/2023 עבודות מיגון ותקשורת מחלקת רווחה במבנה המועצה החדש במזרעה

العطاءات