מכרז זוטא מס 2022/2 לבחירת ספק לאספקת והטמעת מערכת ממוחשבת לניהול פרויקטים הנדסיים

العطاءات