מכרז פומבי 9/2022 לביצוע עבודות הקמת קירות דיפון

العطاءات