מכרז לקבלת הצעות בפטור ממכרז להתקשרות במיקור חוץ למתן שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי

العطاءات