כתב כמויות- מכרז התאמת כיתות לימוד לגני ילדים

العطاءات