מכרז לביצוע עבודות פינוי ואיסוף פסולת גושית

العطاءات