מכרז פומבי למנהל שירות פסיכולוגי

العطاءات

מכרז פומבי למנהל שירות פסיכולוגי

מועצה מקומית מזרעה 

מכרז פומבי למנהל שירות פסיכולוגי

מינהל החינוך

מכרז לתפקיד מנהל /ת שרות פסיכולוגי חינוכי היחידה 

אגף חינוך תואר המשרה: מנהל/ת שרות פסיכולוגי חינוכי 

דרגת המשרה ודירוגה: פסיכולוגים מדרגה 41 עד 42 .

היקף המשרה: 50 %

תיאור תפקיד :מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות שפ"י(השרות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך) ולצרכי הרשות 

המקומית ובכפוף לדין הקיים .שותפה/ף לעבודה צוותית באגף החינוך אחראי לניהול, הפעלה, פיתוח מקצועי ומנהלי של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות לצורך 

קידום ומתן שירותי בריאות נפש למערכת החינוך ולקהילה בשגרה ובחרום .פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת של המחלקה .בעל תואר "מוסמך" ומעלה 

בפסיכולוגיה , רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד מהארץ או מחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה 

ערך לתואר הניתן בישראל .רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות . בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית ,עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה מדריך 

 .ניסיון מקצועי :ניסיון מוכח בשרות פסיכולוגי חינוכי במשך 6 שנים לפחות. 

עדיפות לבעל ניסיון מ וכח- בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י 

(מחוזית/ארצית. 

ניסיון ניהולי - יתרון ניסיון ניהולי :דרישות נוספות :שפות- עברית ואנגלית ברמה 

גבוהה .יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה .OFFICE-רישום מקצועי- רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים .רישום פלילי- היעדר 

הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק- למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א -2001. מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד.

עבודה מול גורמים ברשות ומחוצה לה .ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים .כפיפות :מנהלתית: למנהלת אגף חינוך .מקצועית. 

פסיכולוג מקצועי במשרד החינוך .מכרז לתפקיד מנהל /ת שרות פסיכולוגי חינוכי מנהלה. 

קורות חיים יש להגיש עד יום: שלישי 2022/07/05 בשעה 12 למזכירות המועצה. 

איש הקשר לעניין מכרז זה: דאוד אכרם מנהלת אגף חינוך 04 -6886565 או 0528981811 ,ישנה חובה לשלוח קורות חיים תעודות המלצות ואישור וותק מקצועי 

בהתמחות פסיכולוגיה חינוכית. הרשות תענה רק למועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד .

כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.

בכבוד רב 

עווד פואד 

ראש המועצה