מכרז פומבי מס' 06/2021- מכירת מבנה יביל

العطاءات

מכרז פומבי 06/2021 - מכירת מבנה יביל

مجلس المزرعة المحلي

مناقصة 2021/06 بيع مبنى قابل للنقل

 

مجلس المزرعة المحلي يعلن عن رغبته في قبول اقتراحات أسعار لبيع مباني للنقل.

1.       لكل المعنيين برؤية المباني يرجى تحديد موعد مع سكرتارية المجلس قبل قدومه على هاتف رقم 049820104 خلال الأيام الاحد حتى الخميس بين الساعات 15:30-08:00.

2.       تباع المباني المذكورةAS IS ويمنع مقدم العرض من تقديم أي ادعاء بعدم التلازم بعد ان شاهد واطلع على المباني في الميدان. ومع تقديم العرض يتنازل عن أي ادعاء بعدم التلازم و/او أي ادعاء بخصوص وضع العقار بما في ذلك خلل في العقار ظاهر او مخفي.

3.       معروف لمقدم العرض ان المجلس يعرض المبنى للبيع ويطلب من الفائز تحميله ونقله الى أي مكان اخر.

4.       للمبنى المذكور المكون من وحدتين تم تحديد سعر أدنى يبلغ قدره 13000 شاقل.

5.       ستقوم لجنة المشتريات باختيار الاقتراح وفق طريقة "لكل من يرفع السعر" بحيث لا يقل السعر عن 13000 شاقل للمبنى الواحد.

·         يجب تقديم العرض في مكاتب المجلس لغاية يوم 2021/08/29 الساعة 12:00.

 

 

                                                                                                                                                                                                           فؤاد عوض

رئيس المجلس المحلي


 

מועצה מקומית מזרעה

מכרז פומבי 06/2021 – מכירת מבנה יביל

 

 

מועצה מקומית מזרעה פונה בזאת לקבלת הצעות מחיר למכירת מבנה יביל.

 

כללי:

1.       כל המעוניין לראות את המבנים מתבקש לתאם עם מזכירות המועצה בטרם הגעתו בטל'  049820104 בימים א' עד ה'  בין השעות 15:30- 08:00.

2.       המבנים  כאמור יימכרו IS AS  והמציע יהיה מונע מלהעלות כל טענה של אי התאמה לאחר שראה ועיין במבנים בשטח.

עם הגשת ההצעה מוותר על כל טענה שא אי התאמה ו/או כל טענה לגבי הנכס לרבות פגם בנכס- גלוי או נסתר.

3.       ידוע למציע כי המועצה מציעה למכירה את המבנה והזוכה יידרש להעמיס ולהעביר אותו לכל מקום אחר.

4.       למבנה כאמור המורכב משתי יחידות נקבע מחיר 13000 ₪ .

5.       וועדת רכש תבחר את ההצעה לפי שיטת "לכל המרבה במחיר" כאשר המחיר לא יפחת מ 13000ש"ח.

 

את ההצעה יש להגיש במשרדי המועצה וזאת עד ליום 29/08/2021 בשעה 12:00

 

 

                                                                                                                                                                                                                          פואד עווד

ראש המועצה