*הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות/במועצות מקומיות 2023*

*הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות/במועצות מקומיות 2023*
حرر في تاريخ :8/22/2023

*הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות/במועצות מקומיות 2023*

اشترك بالقائمة البريدية