פרוטוקול ישיבה מן המניין 22/8

פרוטוקול ישיבה מן המניין 22/8
حرر في تاريخ :1/24/2023

פרוטוקול ישבה  מן המניין  שמספרה 8/22  התקיימה  12/10/2022 בלשכת ראש המועצה

נוכחים :

פואד עווד  - ראש המועצה

נסרה מטלק  - חבר המועצה

גאזי עווד  - חבר מועצה

דאוד עלי -חבר מועצה

נזיה עבדאלראזק  - חבר מועצה

בדוי מוחמד – חבר מועצה 

סמיח גדבאן -חבר מועצה

חיר עווד -חבר מועצה

חסרמי יאסין -  חבר מועצה

נעדר :

זיני סאלח – חבר מועצה 

משתתפים :

אומיה חאג' -גזברית

חליל גדבאן  - יועמ"ש

 

על סדר היום :

1.אישור פרוטוקול קודם .

2.הגדלת תב"ר  286 שיקום  כבישים שכונה ותיקה תקציב 21   ב80 אלף ₪

3.אישור תב"ר חינוך בנושא סביבה 89,499 + 9,000 קרנות הרשות =98,499 ₪ 

4. שונות .

 

סעיף 1 אישור פרוטוקול קודם 

פואד שואל האם יש הערות

עוברים להצבעה

הצבעה : כולם פה אחד

 

 

סעיף 2  הגדלת תב"ר  286 שיקום כבישים שכונה ותיקה תקציב 21 הגדלה בסכום 80,000 ₪ 

קיבלנו הרשאה ממשרד השיכון ע"ס  80,000 ₪ 

מבקש להגדיל את תב"ר 286 בסך 80,000 ₪ 

סמיח- מבקש לציין שהעבודות  שאתם מבצעים  כל הכבוד זה הפרויקט חשוב מאוד .

הצבעה :

כולם פה אחד

סעיף 3 אישור תב"ר חינוך סביבה 89,499 +9,000 ₪ קרנות הרשות פרויקט קהילתי 

כפר +חט"ב + יסודי הסברה .

הצבעה :

כולם פה אחד

סעיף 3 שונות

1.       ביום חמישי שייח ראאיד סאלח מגיע מקווה שתשתתפו.

2.       קול קורא מרכז צעירים רוצים אקדמאי לנהל צעירים.

3.       אנחנו הכנו שאלון של תלמידי בי"ס יסודי, אנחנו רוצים לשאול בקשר לתופעת האלימות נדע מה הן הבעיות על מנת להכין תוכנית מתואמת למיגור האלימות .ראש המועצה מציג בפני החברים את השאלון לחברי המועצה .

4.       פסולת גזם יש תופעה בכפר הרבה גזם ואשפה גושית אנחנו כבר בגירעון  של 60,000 ₪

5.       לרשום  מוקדים ולברר האם מביאים פסולת מחוץ לכפר.

6.       מקווה שהאשכול ישלח פקח ,ארז אמור להחזיר תשובה .

 

ננעילה הישיבה .

اشترك بالقائمة البريدية