הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע
حرر في تاريخ :10/25/2022

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע- לחץ כאן לצפייה במסמך

اشترك بالقائمة البريدية