תחומי אחריות של הרשות

תחומי אחריות של הרשות
حرر في تاريخ :3/17/2022

 

תחומי אחריות של הרשות

ראש המועצה

מוביל מדיניות למימוש חזון המועצה ופועלת בשיתוף המחלקות השונות לקידום המטרות שהגדירה המליאה, תוך קיום קשר רציף עם התושבים, הנהגת היישוב וגופים ציבוריים ממלכתיים.
ראש המועצה שם את התושב במרכז החשיבה והטיפול בכדי לוודא שכל תושב מקבל את מלוא השירות במקצועיות ובאדיבות.

 • לפיתוח כלכלי
 • מדיניות הדלת הפתוחה - ראש המועצה מקיים מפגשים עם תושבים שמעוניינים, בתיאום מראש, בימי קבלת הקהל במועצה ואחר הצהרים.
 • הפעלת מליאת המועצה
 • מפגשי צוות מטה מול מטה אחת לשנה
 • פורום ראש המועצה
 • פיתוח מקורות תעסוקה
 • פיתוח מקורות הכנסה
 • טיפול בשטחים פתוחים
 • חקלאות
 • פיתוח אזורי תעסוקה

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

מפתחת ומנהלת את מכלול השירותים המוניציפאליים הדרושים ליישוב ודואגת ליישמם באופן מקצועי ואיכותי בהתאם לסל השירותים של הכפר.
המחלקה שמה לה ליעד לפעול לאיתור מוקדם וטיפול מניעתי של מפגעים שונים וזאת באמצעות ניטור ואחזקה .

תחומי אחריות המחלקה:

 • תברואה
 • אחזקה
 • גינון

מחלקת הכספים

מחלקת הכספים של המועצה אחראית על כל מערך הכספים של המועצה, ניהול תקציב המועצה השוטף והתב״רים, ניהול מערך הארנונה, גביית אגרות, היטלים ותשלומים. ניהול מערך המכרזים והרכש של המועצה, ניהול מערך הנהלת החשבונות של הרשות, והכול בכפוף לדרישות והנחיות משרד הפנים ולניהול תקין.

מחלקת ההנדסה

מחלקת ההנדסה אחראית לתכנון, ופיתוח תשתיות ומבני ציבור במועצה, אישור תוכניות. המחלקה מסייעת ומלווה את הישוב בקידום בפרויקטים ובגיוס משאבים לטובת פיתוח ושדרוג תשתיות.

תחומי אחריות

 • הקמת ותחזוקת תשתיות ברחבי המועצה בהתאם לתוכנית השנתית
 • ליווי ההרחבות במועצה
 • הקמת מבני חינוך בתי ספר, כיתות, גני ילדים
 • הקמת מבני ציבור
 • בדיקת תוכניות פיתוח לפני אישורי הוועדה המקומית לתכנון ובניה

מחלקת חינוך ותרבות

החינוך במועצה מקומית דבוריה, בכל גיל ובכל תחום, הינו היעד המרכזי ובו מושקעים עיקר תשומת הלב ומשאבי המועצה. תחום החינוך הוא התחום בו באה יותר מכל, הלכה למעשה, המשמעות העמוקה של תפיסתנו כמועצה. אחראית על הסעות החינוך המיוחד פועלת למתן שירות איכותי, ממיטבי ובטיחותי לכלל התלמידים .

תחומי האחריות של מחלקת החינוך:

 • הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי
 • הפעלת קצינת ביקור סדיר
 • הפעלת מערכת הגיל הרך בגני המועצה ומתן ליווי סיוע ותמיכה
 • הפעלת היחידה לקידום נוער הנוער
 • הפעלת בתי הספר בתחום הכפר
 • הפעלת מערך החינוך המיוחד כך שיהיה לכל ילד מענה מיטבי
 • הפעלת מערך החינוך החברתי
 • הפעלת ייזום, הפקה וארגון אירועי תרבות של המועצה
 • תמיכה בפעילות התרבות במועצה
 • תמיכה כספית בפעילויות תרבות במועצה
 • הפעלת מערך ההסעות תלמידים
 • הכנת מסלולים למכרזי הסעות תלמידים
 • פיקוח ובקרה על קווי ההסעות תלמידים

המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה מקומית דבוריה רואה את עצמה כמחלקה מקצועית, שייעודה לשפר את איכות החיים ורווחתם של הפרטים, המשפחות, הקבוצות, במגוון מעגלי החיים, במצבי מצוקה ומשבר, בשגרה ובחירום, באופן זמני או מתמשך. מטרת המחלקה היא לאפשר לאוכלוסיות היעד מיצוי יכולות ותפקוד אופטימאלי, כל זאת בכפוף לנוהלי משרד הרווחה, חזון המועצה, ערכי המחלקה והאתיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית.
המחלקה תהיה שותפה לתכנון, עיצוב ובנייה של תשתית חברתית, להעצמת החוסן הקהילתי של התושבים וחיזוקו בהתאם לאופיינו המיוחד.

תחומי אחריות המחלקה

 • מתן שירותים עפ״י חוקי המדינה, משרד הרווחה ומדיניות המועצה
 • מתן מענה מקצועי ונגיש לכל תושב באמצעות עו״ס
 • עבודה קהילתית ותחום בינוי קהילתי
 • הערכות ומתן מענים בחירום
 • מתן מענים ותוכניות מניעה וטיפול בסיכון מפעוטות ועד נוער
 • שירותים ייחודיים: גישור, טיפול משפחתי, התנדבות, בריאות וצרכים מיוחדים

מחלקת נוער וספורט

ייעודה של מחלקת ספורט במועצה הוא לייצר מרחב ומגוון של פעילויות, בעלות משמעות ותוכן לילדים, נוער ומבוגרים בתחומי עניין מגוונים, על מנת לאפשר לכל אחד מתושבי המועצה את מירב אפשרויות הבחירה. המחלקה יוזמת ומפעילה מגוון פעילויות, תוך שמירה על איזון בין פעילויות אזוריות לבין תמיכה וסיוע בפעילויות מקומית המאפשרות פיתוח וחיזוק תרבות פנאי מקומית לכל הגלאים .

תחומי האחריות של המחלקה:

 • ניהול פעילויות ספורט בלתי פורמאליות במרכזי הספורט
 • ניהול והפעלת מערך החוגים במועצה
 • בנייה, שיפוץ ותחזוקת מתקני הספורט והחוגים שבשימוש המועצה והוספת מתקנים חדשים לפי הצורך
 • הפעלה, ניהול וייצוג קבוצות ספורט תחרותי במסגרת האיגודים השונים

מחלקת ביטחון (קב"ט המועצה)

מחלקת הביטחון במועצה אחראית על ביטחון התושבים ואבטחתם בזמני רגיעה וחירום, ומהווה את חוליית הקשר והתיאום בין מוסדות המועצה לגורמי חוץ בעתות רגיעה וחירום.

תחומי אחריות המחלקה:

 • תיאום קשר עם גורמי החירום והביטחון
 • תכנון והפעלת מערך החירום של המועצה
 • ניהול הביטחון במוסדות החינוך
 • ניהול הביטחון בכפר

اشترك بالقائمة البريدية